We love movies here at Laser Focus, and we love blockbuster franchise movies. But let’s be honest, not all of them are good. This week, Mikey Walsh joins Kyle to talk about long-running movie franchises that, if push came to shove, you’d have to admit only have one good movie in them. (We look forward to your letters.)

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Nerdist. Innehållet i podden är skapat av Nerdist och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.