Episode 3! We've got Dan Bello from Guild Mortgage with us this week.  We try and unpack a bit of this ever changing business we are in.  Will we be online notarizing soon? 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Scafidi Juliano. Innehållet i podden är skapat av Scafidi Juliano och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.