Today's episode is all about the experience of shame - why feeling shame is common with survivors of childhood sexual abuse, why feeling shame is NOT justified, and what you can do if you can't seem to shake feeling shame.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jessica Heil. Innehållet i podden är skapat av Jessica Heil och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.