I'm back from LA, where I attended an Emmys event and tried the most anticipated sandwich of the last 2 years. Then I went to (the?) Sphere and got my mushroom'ed mind blown. Plus, I met my elderly stand in at a photoshoot and beefed with my Mom and a rando on Twitter!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör SiriusXM. Innehållet i podden är skapat av SiriusXM och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.