Professor Anders Gerdmar får frågor om och talar kring EFK:s rapport om samkönade relationer. Vilka problem kommer med den linje som förespråkas av EFK:s direktorer och stämmer denna linje med Bibeln?

STH Förlag säljer böcker som fördjupar din tro och ger dig starka rötter. sthforlag.se  Är du en pionjär för Guds Rike? Vill du tränas till att bli en ledare och predikant? Studera på STH:s Bachelor of Arts in Ministry. Innehåll: Teologi, ledarskap, erfarna mentorer, undervisning av tjänstegåvor och praktik i lokal församling. https://www.teol.se/utbildning/sthl/ [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnM4bktUNUJGYnpkS1A3dkVQYVJUSWlhbXdNd3xBQ3Jtc0tsTzhaX09MUzN1d3RETml5eWZITU82YXRzcVVYVHU2TU9uNF9Fa1o4R0hfb1dBRXhodHktXzdZNm1vT3A0ZUk2eGt1TldzVGJYeDJGRExCT09vaXRTbHpkTGlKX01HczEwdHpwTFh4WGhfQktnT0diaw&q=https%3A%2F%2Fwww.teol.se%2Futbildning%2Fsthl%2F&v=NC4S6WLVgoE] 

Eller gör kallelsekompassen: https://www.teol.se/kallelsekompassen/ [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnItWi1MQUVDUFpBcTJpWjhwOHg5SFRwTXBCQXxBQ3Jtc0tua09lX2l5ZUQxXy16R0ZkWENlaFZmazdOVkFjM1hKcEUzTUZZWnRReDhVRlVCWUJIdmY5eEotYklrbHBiR3Q0MkNEZ2ViUzlpT3ZpaXlVVHlfS1hvRl9oUmF3akNxc2x2ZnQxWVBHRTRlOXAxanhsQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.teol.se%2Fkallelsekompassen%2F&v=NC4S6WLVgoE] 

Vill du vara med och investera i morgondagens predikanter? Ge en gåva till STH: 

https://www.teol.se/givare/ [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDRzaVo2Y0djVXVNSU4zcWlBQTRxNWZDeGtoQXxBQ3Jtc0tuNUt1dzBGcHZlb1MtQTkteEJDa0ViX3puZk1EcXNHdmk2cE01SlhqVzg0dElUN0hVd0JLdEpOQm9nT2RXSkxlMUVKQTdmQWFEWW95QU10a1NRM2xkVndLVzZpREZQYno4RXBYcWVRX3kwWFVUdC1jUQ&q=https%3A%2F%2Fwww.teol.se%2Fgivare%2F&v=NC4S6WLVgoE]

Swish: 123 272 1736 

Bankgiro: 313-4996  

Lär dig mer om Skandinavisk Teologisk Högskola: https://www.teol.se/ [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGZKZncyMFdTM2hWSjBnbVhMQ0N5VTRCRUdkd3xBQ3Jtc0ttOGVLQ2hKVlBSTDVVZlYtWFh6MkdhWENPYzd6WmZQajBuSTlBV2dwQS1OSGhfNmxCc2toUy1sUXotdTJQeTJZUkZWWEQ3Sk9MQ2RvRXJwSEZZZS1Yc3RMZ0xZS0ptOTEyUGhEa0ZHNmFJenNXdFc5Yw&q=https%3A%2F%2Fwww.teol.se%2F&v=NC4S6WLVgoE]

Instagram: https://www.instagram.com/skandteol/ [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEQ1S01ybDBzOUk0SmtJNUg4eHRvQVcxNnNSUXxBQ3Jtc0tsclJFMGdEeW5qMzM3aUZxLXdRUHFIYkJ1N204T0FzbUUxNGVwRG5jazVfWm1LTVEwRzdQUVpoN2RZZkx4TzJjRkZqS2ZWcnVRbUZuRkhZU2trelpqVXFJcmtqXzlZb1pwdFozMFhuOTRLZFBTamxvcw&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fskandteol%2F&v=NC4S6WLVgoE]

Facebook: https://www.facebook.com/skandteol [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3JJYUE3eGpSdTBSY1p4YVlTeV8xN0k0Z1ItZ3xBQ3Jtc0ttSTNQLTRtYkcxS2k4c2hudFpqelU0T0tXdF9JSVRVdS1QYkZURDcxTUxQY2l6MmY1VmJMc0pGVV9sckZ2U1FzUlMzMW1FdklaS0ZadlhfdWQ3M0tMSldHMUQybEFTcXNnM3B4c1QxazlJQWNJWWFiTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fskandteol&v=NC4S6WLVgoE]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Skandinavisk Teologisk Högskola. Innehållet i podden är skapat av Skandinavisk Teologisk Högskola och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.