Välkommen in i ett samtal där vi språkar om det språklösa.

Hör vår gäst Hanna Skarelius berätta om sin forskning för att synliggöra den tysta kunskapen. Hur hon ser ett reflekterande i sina slöjdelevers handrörelser och om hur mötet med en elev gestaltade hela dilemmat med betygskriterierna i de praktiskt-estetiska ämnena. - För hur betygsätter man en elev i textilslöjd, som har flera års yrkeserfarenhet som skräddare från sitt hemland, men inte kan förmedla sin reflekterande process på svenska?

I det här avsnittet pratar vi om det praktiska lärandet, om hur vi värderar den tysta kunskapen och hur vi gör när vi reflekterar med kroppen.

Hanna Skarelius är slöjdlärare och förstelärare i praktiskt-estetiska ämnen på Grimstaskolan i Stockholm, doktorand vid institutionen för digitalt lärande på KTH och hon handleder även andra lärare i praktiknära forskningsprojekt.

Som barn byggde hon hotellrum med sin syster som föräldrarna fick checka in på, hon planerade en gång att bli arkitekt eftersom hon drogs till både det naturvetenskapliga och det konstnärliga – dessutom kan hon både dansa västafrikansk dans och sätta ihop ett aerobicspass!

Som alltid har vi också en spekulation från arkitekten och bildläraren Carl-Johan Rosén och en kroppslig undersökning med dansare och koreograf Ulrika Blåeld Wedin.

Varmt välkommen att lyssna!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Malin Rosén. Innehållet i podden är skapat av Malin Rosén och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.