It’s what cult leaders, charlatans, and at least one former president have in common.

Our newsletter comes out every Friday. It features commentary from Michael, links to relevant Book Bites, previews of upcoming seasons, and ways to engage with us. Sign up now!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Next Big Idea Club. Innehållet i podden är skapat av Next Big Idea Club och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.