Want to become the best at what you do? First, says Ron Friedman ("Decoding Greatness"), you must learn how to reverse engineer.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Next Big Idea Club. Innehållet i podden är skapat av Next Big Idea Club och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.