تو این قسمت از تراس با آقای محسن شهرنازدار ( انسان شناس) درمورد اتفاقات اخیر حرف زدیم.سوالاتی که من پرسیدم و آقا محسن جواب داد ایناست:دید جامعه شناسی به ما چه کمکی میکنه با توجه به چند ماه اخیر؟ ۰۴:۰۳علم انسان شناسی در اختیار دولت هاست؟ ازش چه استفاده‌ای میکنن؟ ۶:۴۳ایرانی بودن اصن از کجا اومد؟ ۱۱:۲۰چرا اخبار بلوچستان مهمه و بلوچستان چه نقشی داره تو ایران؟ ۳۳:۰۵اتفاقات اخیر از دید یک جامعه شناس چجوریه نسبت به ما؟ ۴۳:۲۲چرا قربانی های اتفاقات اخیر، فیلم رقصیدن‌شون وایرال میشد؟ ۵۰:۲۷به عنوان یک جامعه شناس، به کدوم یکی از رفتار های جامعه تو اتفاقات اخیر نقد داشتین؟۵۳:۱۵

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör امیرپارسا نشاط. Innehållet i podden är skapat av امیرپارسا نشاط och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.