Idag är det full fokus på något så spännande som gränsgångare! Hela avsnittet kommer tillägnas ämnet, och då undrar kanske du ” Varför ska ni prata om skattepåverkan av arbetspendling mellan olika länder?”  Du kan vara lugn! Våra gränsgångare är något helt annat – och betydligt mer kittlande än deklarationsdetaljer!

Vi börjar med själva definitionen och tar avstamp i vad nutida forskning säger om gränsgångare. Tankarna åker sedan en snabbis till forna Västtyskland för att sedan landa i limbot mellan ansvarsområden, där nutidens gränsgångare allt som oftast befinner sig. Och vad är det mer vi hittar där?

Jonas berättar om skillnaden mellan generalister/gränsgångare och i en pas de bourrée gör Erik en dansant koppling till systems thinking. Men utifrån samtalet landar vi i frågan: Hur hittar man och anställer en gränsgångare?

Erik tar fram kikaren och berättar vad han ser på horisontens kant – vilken roll har gränsgångarna till kommande paradigmskifte? Kommer förutsättningarna för gränsgångarna förbättras i framtiden?

Med ett stadigt grepp kring kammen stylar gränsgångaren sitt CV och Jocke berättar om de fyra generella idealtyperna – och vi får reda på vilka egenskaper en gränsgångare enligt forskningen vanligtvis besitter!

Gränsgångaren byter ofta skepnad och står allt som oftast med ena foten i bakgrunden och guidar medan den andra foten tar ledande kliv i den gemensamma marschen. Men är detta gränsgångarens hela identitet? Och hur gör man om man vill bli en?

Deltagare : Erik Ågren, Joakim Eklund och Jonas Malm

Podd  : Art of collaboration - Gränsgångare och deras osynliga magi

Rapport: Omgiven av gränsgångare - Heiti Ernits

Fallstudie: Ledarskap i mellanrummen - Heiti Ernits

Bok : Thinking in Systems - Donella H Meadows

Photo: Habans Patrice

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Framtidens Bolag. Innehållet i podden är skapat av Framtidens Bolag och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.