Chapters:

0:00 Intro & fire questions

5:38 Where to Live in Bali?

9:10 Men's Work & Polarities

26:16 Polyamory vs Monogamy

34:45 Building a Beautiful Conscious Relationship

41:31 Managing Polarity in the Relationship

45:31 Last Thoughts around Places to Live & Conclusion

-- More about Ubud on Tea:

To follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ubudontea

For all links and platforms, check https://ubudontea.com

-- Follow our guest:

Follow Josh on Instagram: https://www.instagram.com/kevinjorosz

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ubud on Tea. Innehållet i podden är skapat av Ubud on Tea och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.