پادکست شنود

پادکست شنود

Dela

توی پادکست شنود شما نامرئی هستید و شنونده حرف هایی که بین آدم ها توی موقعیت های مختلف رد و بدل میشه. حرف های به ظاهربی اهمیت که ممکنه قصه های زیادی در دلشون باشه

نویسنده و تنظیم کننده: مونا ز...

Visa mer

توی پادکست شنود شما نامرئی هستید و شنونده حرف هایی که بین آدم ها توی موقعیت های مختلف رد و بدل میشه. حرف های به ظاهربی اهمیت که ممکنه قصه های زیادی در دلشون باشه

نویسنده و تنظیم کننده: مونا زارع

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mona Zare. Innehållet i podden är skapat av Mona Zare och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.