در پارت چهارم (نهایی) از مبحث حکمرانی، در ادامه موضوع حکمرانی در بازار پرداخت، پیرو لزوم حکمرانی مطلوب و فهم چگونگی و چیستی روندها و قواعد حاکم بر بازار پرداخت، سخن گفته‌ایم و در ادامه به معرفی ویژگی‌های ساختاری بازار پرداخت‌های الکترونیکی (ویژگی‌های سوم تا هفتم) به تفصیل پرداختیم. اطلاع از این ویژگی‌ها به ما در فهم شرایط حاکم بر بازار پرداخت ایران کمک نموده و توضیح دهنده‌ی ناکارآمدی‌های کنونی است.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör پی منت چنل. Innehållet i podden är skapat av پی منت چنل och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.