در پارت سوم از مبحث حکمرانی، به موضوع حکمرانی در بازار پرداخت ورود کرده‌ایم. حکمرانی مطلوب و فهم چگونگی و چیستی روندها و قواعد حاکم بر بازار پرداخت، مستلزم آشنایی با هفت ویژگی مهم این بازار است. در این اپیزود به سه مورد نخست پرداخته و به تفصیل راجع آنها سخن گفته‌ایم. اطلاع از این قواعد به ما در فهم ناکارآمدی اقدامات و تصمیمات حاکمیت درباره‌ی این بازار، دلایل موفقیت و شکست بنگاه‌ها و گسترش یافتن فساد و ناکارایی کمک میکند.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör پی منت چنل. Innehållet i podden är skapat av پی منت چنل och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.