What we talked about:

3:00- What is the sacrum

3:45- Characteristics of a bone stress injury

6:20- Defining a sacral stress fracture

6:45- Signs and symptoms

8:25- Imaging

9:35- Treatment

11:55- Different layers of bone

13:30- DEXA scans

15:30- Rehabilitation

Sponsors:

2Before

Use the code "Lindsey" for 30% off of 20 packs plus free shipping

Sidekick Tool

Go to sidekicktool.com/rtr and use the code "readytorun" for a 15% discount

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ready to Run . Innehållet i podden är skapat av Ready to Run och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.