Astrological notes for Sunday, March 19th, 2023 for All Signs

Date: Today is Sunday, March 19th, 2023

Movement of planets: The Sun is in Pisces, The Moon is in 28 degrees Aquarius.

Sun: 28 degrees Pisces conjunct Mercury, square Mars, conjunct Neptune, sextile Pluto.

Moon: 28 degrees Aquarius sextile Venus, trine Mars, conjunct Saturn.

Mercury: 0 degrees Aries square Mars, conjunct Neptune, sextile Pluto.

Venus: 3 degrees Taurus conjunct Jupiter sextile Saturn, square Pluto, conjunct North Node.

Mars:  27 degrees Gemini trine Saturn, square Neptune.

Jupiter:   16 degrees Aries.

Saturn:  1 degrees Pisces.

Uranus:  16 degrees Taurus conjunct North Node.

Neptune: 25 degrees Pisces.

Pluto: 29 degrees Capricorn, square North Node.

South Node: 6 degrees Scorpio

North Node:  6 degrees Taurus

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Horoscope Daily Astrology | Optimal Living Daily. Innehållet i podden är skapat av Horoscope Daily Astrology | Optimal Living Daily och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.