If you wanna be a Princess Bride, you better be ready to fight like a Lord of the [wedding] rings! Prepare to be bummed out by the Eldredge marriage as we give chapter 11 of Captivating the read that it deserves!

BAD BOOK: Captivating

Chapter: 11 of 12 | Warrior Princesses

Book Club Member: Melanie

Instagram | @climbholamel

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Janice Lagata. Innehållet i podden är skapat av Janice Lagata och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.