oh it's summer and we're busy but still cranking it out. we talk about a climbing mag piece, smell some smells and generally just discuss some advanced ethicsSupport the Show.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Crisp Shawarma. Innehållet i podden är skapat av Crisp Shawarma och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.