In this episode of Broken Chris, Nathan & Brennon drink some coffee, eat some donuts & talk about what led Brennon to leave the Christian faith & his general thoughts on the church as he sees it today. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör BROKEN. Innehållet i podden är skapat av BROKEN och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.