Sir, the players are revolting! They're always revolting, but this time they're taking over the microphones! Perpetual players Trey and Heidi talk about what it's like to review RPGs from a player's perspective.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör RPG Review Board. Innehållet i podden är skapat av RPG Review Board och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.