Kommer vi att fixa målen i EU:s klimatpaket att nå klimatneutralitet och minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030? 

Vilka möjligheter innebär den gröna omställningen?

Klimatpaketet ut ur ett svenskt perspektiv – hur är det med engagemanget? 

Medverkande:

Johan Kuylenstierna, klimatpolitiska rådets ordförande

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Modererar gör Willy Silberstein, journalist och programledare för podden Vårt Europa.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Europeiska kommissionen. Innehållet i podden är skapat av Europeiska kommissionen och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.