Det uppmärksammade ärendet om de advokater som kallas ”Kungen” respektive ”Prinsen” i så kallade enchrocattar – om det handlar det första avsnittet. Advokatsamfundets disciplinnämnd har beslutat att utesluta advokaterna ur samfundet.

Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare, kommenterar beslutet.

Advokatetik och disciplinnämndens arbete står också på agendan. Medverkar gör Börje Samuelsson, ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen och Lotty Nordling, tidigare offentlig representant i disciplinnämnden.

www.advokatsamfundet.se

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sveriges advokatsamfund. Innehållet i podden är skapat av Sveriges advokatsamfund och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.