رادیو مهر یاوران

رادیو مهر یاوران

Dela

به نام خالق زیبایی ها

پادکست رادیو مهر یاوران اسفند ماه ۱۳۹۹ آغاز به کار نمود. ما در رادیو مهر یاوران تلاش میکنیم خاطرات شیرین و یا تلخی را که طی بیست سال گذشته با بچه های تحت حمایت داشته ایم، به صور...

Visa mer

به نام خالق زیبایی ها

پادکست رادیو مهر یاوران اسفند ماه ۱۳۹۹ آغاز به کار نمود. ما در رادیو مهر یاوران تلاش میکنیم خاطرات شیرین و یا تلخی را که طی بیست سال گذشته با بچه های تحت حمایت داشته ایم، به صورت داستان به شما منتقل کنیم. هر یک از این فرزندان خود یک زندگی، یک حیات و یک داستان هستند. از طرفی بتوانید با نوع عملکرد موسسه یاوران به عنوان یک خیریه کاملا غیر انتفاعی، آشنا شوید. امید آن داریم آیندگان تداوم بخش این راه باشند.

پادکست رادیو مهر یاوران، ابتدا با پیشنهاد و مسئولیت خانم ندا فتحی و سپس خانم فرناز کاویانی شروع شد.

مهری نوحی مدیرعامل موسسه خیریه یاوران ایتام

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör yavaran.etam. Innehållet i podden är skapat av yavaran.etam och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.