تو این اپیزود در مورد احساسات و تاثیرشون رو کیفیت حال و روزمون صحبت میکنم. کلید. احساسات خیلی درها رو بروی ما بازمیکنه. بیصبرانه منتظر خوندن نقطه نظراتتون هستم.با تشکر از مهدی پسیان عزیز برای موسیقی متنراه ارتباطی:   [email protected]اینستاگرام: solmaz_barghgir_coachوبسایت:    www.barghgir.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Solmaz Barghgir . Innehållet i podden är skapat av Solmaz Barghgir och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.