With a background in APL that goes back to 1969, Bob Smith is the developer/maintainer of the experimental array language NARS2000.

Host: Conor Hoekstra

Guest: Bob Smith

Panel: Marshall Lochbaum, Stephen Taylor, Adám Brudzewsky and Bob Therriault.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Array Cast. Innehållet i podden är skapat av The Array Cast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.