Steve Wilcockson, David Bergstein, and Gareth Thomas talk about their experiences at MathWorks, the developer of MATLAB.

Host: Conor Hoekstra

Guests: Steve Wilcockson, David Bergstein, and Gareth Thomas

Panel: Marshall Lochbaum, Stephen Taylor, Adám Brudzewsky and Bob Therriault.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Array Cast. Innehållet i podden är skapat av The Array Cast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.