Christopher Augustus and Steve Thames from proglangcast discuss their future project proglangbase that will provide detailed analysis of programming language strengths and weaknesses.

Host: Conor Hoekstra

Guests: Christopher Augustus and Steve Thames

Panel: Marshall Lochbaum, Stephen Taylor and Bob Therriault.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Array Cast. Innehållet i podden är skapat av The Array Cast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.