Conor McCarthy, the head architect of the KX-Python interface PyKX, tells us about version 4.1 of kdb+.

Host: Conor Hoekstra

Guest: Conor McCarthy

Panel: Marshall Lochbaum, Adám Brudzewsky, Stephen Taylor and Bob Therriault.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Array Cast. Innehållet i podden är skapat av The Array Cast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.