Fingerprints storägare och tidigare vd dömdes nyligen av hovrätten till 1,5 års fängelse för grova insiderbrott. En av åklagarna i målet, Jonas Myrdal, berättar om fallet och om de största utmaningarna för att kunna bevisa insiderbrott – där en ökad specialisering lett till allt fler fällande domar de senaste åren. Han klargör även innebörden av insiderinformation – hur ”specifikationskravet” respektive ”väsentlighetskravet” ska tolkas. Vem är den ”förnuftiga investeraren” som har en så central roll i bedömningen?  Vad innebär det stränga kravet att börsbolag ska offentliggöra insiderinformation ”så snart som möjligt”, och hur ska man agera när insiderinformation läcker ut? Måste bolag gå ut med information som redan är allmänt känd, och kan negativ och positiv insiderinformation kvittas mot varandra? I vilka typsituationer uppkommer i princip alltid insiderinformation och när är det särskilt svårbedömt? Därtill ges goda råd om frestelsen skulle uppstå...Lyssna på Jonas Myrdal i veckans avsnitt av Juridikens värld.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Norstedts Juridik. Innehållet i podden är skapat av Norstedts Juridik och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.