در اپیزود هشتم، پژمان از اضطراب اجتماعی می‌گوید. توضیح می‌دهد که اصلاً این پدیده چیست، سپس به راه حل‌های مقابله با آن می‌پردازد و در آخر سؤالات کاربران را پاسخ می‌گوید.instagram: pejmanhoviatdoostfacebook: Pejman Hoviatdoost Psychologyyoutube: Pejman Hoviatdoostwebsite: www.pejmanhoviatdoost.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Pejman Hoviatdoost. Innehållet i podden är skapat av Pejman Hoviatdoost och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.