در این قسمت، برای شما داستان مرگ ۱۱ نفر از خانواده Bhatia رو بازگو کردم. داستان هایی وجود دارن که علی رغم عجیب بودن، در آخر با عقل و منطق قابل تطبیق هستن؛ این داستان، قطعاً از اون ها نیست. این قسمت، باعث یاداوری خط باریک بین ‘اعتقاد’ و ‘توهم’ میشه. 📍محل اتفاق: هندوستان————————————————اینستگرام: instagram.com/TrueCrimeFilesPodcastتوویتر: twitter.com/Truecrimefiless ————————————————حمایت مالی: https://hamibash.com/truecrimefilespodcast————————————————منابع: https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/11-bright-people-with-one-dark-secret/article24428709.ece/amp/-https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7-https://www.netflix.com/us/title/81095095?s=i&trkid=13747225&vlang=en&clip=81439423

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sevda Ghasemzadeh. Innehållet i podden är skapat av Sevda Ghasemzadeh och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.