I can't you guys LMAO. My era is really bad and I want to be aesthetic but I just can't because this is too funny to me-

Credit to: Flopnussy

Original Channel: https://www.youtube.com/@ctayswift

---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/animecomfort/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör ✨Rosie✨. Innehållet i podden är skapat av ✨Rosie✨ och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.