I denne episoden snakker jeg, nok en gang med min sivilforsvarskollega Einar, om DSB sitt digitale kartsystem. 

Om du følger lenken under vil du finne Einars presentasjon av DSB sitt kart.  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F138HtlvJ4GMDcmtsFjoU8wPmO0hUEibd7zt7rwSVCKu8%2Fedit%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3SU5km7t4wxJHMJfOtlxv8gRHrxh4DPjfhuDiYpvrY9QReOvDR6Ue-Jhw&h=AT22nEXpBxcPnofQCcu9H50hLUxDRTXuyDECzggNNg_ircU_aS6Bv3y_7nk5xM6RKcXEAeVSjYmc0frNx-TuTUm2gC_xt0tTlHV3LdSUeV0cpfU7nq47t0mKyJUYViKk1rEPaUZ1

www.kart.dsb.no 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Lasse Heia. Innehållet i podden är skapat av Lasse Heia och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.