Både och istället för antingen eller - en podd om integrativ medicin och hälsa

Både och istället för antingen eller - en podd om integrativ medicin och hälsa

Dela

Initiativet till den här podcasten kommer från Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa (SFIMH). Synsätt och tankar bygger på det arbete som görs inom föreningen. Syftet med podden är tvåfald...

Visa mer

Initiativet till den här podcasten kommer från Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa (SFIMH). Synsätt och tankar bygger på det arbete som görs inom föreningen. Syftet med podden är tvåfaldigt. För det första vill vi undersöka och beskriva vad Integrativ medicin och hälsa egentligen är för något. Det gör vi i våra poddsamtal med olika kunniga personer som har erfarenheter från arbete inom vården och som har en utbildning som inkluderas i Socialstyrelsens legitimationssystem. För det andra vill vi bidra till folkbildning och sprida information om olika goda initiativ som visar på betydelsen av det integrativmedicinska perspektivet för folkhälsan. SFIM är en ideell förening öppen för alla legitimerade yrkesutövare inom vården med intresse för integrativ medicin. Föreningen är partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden. Föreningens ändamål är att: • Främja utveckling och utövande av integrativ medicin och hälsa som en evidensbaserad praktik i Sverige och internationellt. Evidensbaserad praktik innebär ett omdömesgillt beaktande av bästa aktuella vetenskap, beprövad erfarenhet och patientens preferenser. • Påverka beslutsfattare att iaktta en större öppenhet för integrativmedicinska diagnos-, vård-, och behandlingsmetoder, att stödja forskning, utbildning och fortbildning inom området samt främja kunskapsförmedling riktad till allmänheten. • Verka för ökade möjligheter för legitimerade vårdutövare och socionomer att arbeta med evidensbaserade integrativmedicinska diagnos-, vård-, och behandlingsmetoder inom den etablerade hälso- och sjukvården. • Sprida kunskap om integrativ medicin och hälsa till en bred allmänhet. I podden kommer vi att undersöka och belysa Integrativ Medicin och Hälsa på många olika sätt. Vår ambition är att levandegöra det integrativmedicinska fundamentets fem hörnstenar: · Integrativt synsätt – kropp och själ en samverkande enhet · Skolmedicinsk grund utökad med komplementerande behandlingar som har vetenskapligt stöd · Fysisk aktivitet · Nutrition och kost · Existentiellt perspektiv – mening, motivation och livsvärden

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Integrativ Medicin. Innehållet i podden är skapat av Integrativ Medicin och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.