Consumerism, Part 3

On this episode hosted by Hisham Kanaan, we discuss ADVERTISING.

Music © Hisham Kanaan 2022

---

Support the show with sustainable merchandise(type shop.fightingfailure.earth)

Check out our website(type fightingfailure.earth)

Support us on Patreon (type patreon.com/fightingfailure)

Engage with our community(type discord.fightingfailure.earth)

Read our blog (type fightingfailure.earth/blog)

Contact us(type fightingfailure.earth/contact-us)

Twitter (type twitter.com/fightingfailpod)

Instagram (type ig.fightingfailure.earth)

All Links (type links.fightingfailure.earth)

---

View show notes - see images, talking points and links (type shownotes.fightingfailure.earth and select episode)

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Oscar Archibald and Hisham Kanaan. Innehållet i podden är skapat av Oscar Archibald and Hisham Kanaan och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.