Skal man som terapeut være til hjelp må man være lyttende til pasientens opplevelse av egne vansker. Vi må tilrettelegge hjelpen på en måte slik at pasienten faktisk kan nyttiggjøre seg hjelpen, og vi må sikre oss etter vi har hjulpet at vi faktisk har vært til hjelp. Hvis vi ser på dagens hjelpetjenester, hvordan ligger vi an ut fra disse tre prinsippene? Mange opplever å ikke bli møtt på en eller flere av disse. Hvordan kan vi hjelpe andre med psykiske vansker på en bedre måte og hvordan kan vi skape helsefremmende miljøer slik at man i mindre grad blir psykisk syke i utgangspunktet? Birgit Valla er dagens gjest og er godt kjent i psykologmiljøet, blant annet for å stå på barrikadene og utfordre. Hun er sjefredaktør for nettstedet Mad in Norway og driver podcasten Birgit inviterer. Vi tar en prat om hvordan god psykisk helse skapes og opprettholdes.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Når ulven kommer. Innehållet i podden är skapat av Når ulven kommer och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.