I motsetning til hva mange tenker er sinne en nyttig følelse. Den har hjulpet med å beskytte oss, og stå opp for oss selv. Samtidig kan sinne være en utfordrende følelse hvis den blir for sterk, kommer for ofte, eller fører til uheldig atferd. For barn kan eksempler på slik atferd være raserianfall, utagering eller opposisjon. Men - er det alltid sinne som ligger bak slik atferd? Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som strever med å regulere sinne, hjemme og på skolen? Vi har invitert Karoline Storjord Hanssen jobber som psykolog på Familietiltak i Barne- og familietjenesten i Trondheim.

Innspilt med publikum på Litteraturhuset i Trondheim 17 nov 2021.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Når ulven kommer. Innehållet i podden är skapat av Når ulven kommer och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.