Vi människor förbrukar jordens resurser och på sikt är vårt beteende och våra konsumtionsmönster inte hållbara. I detta avsnitt resonerar och problematiserar vi kring ett hållbart friluftsliv. 

Hur ska man tänka och verka för att vara rädd om och vårda naturen. Hur kan man göra för att aktivt försöka minska vårt miljöavtryck. Hur ska man tänka och planera kring inköp och konsumtion av utrustning för att belasta miljön i så liten utsträckning som möjligt.

Vi är inga experter på detta, vi är inte heller felfria, och vår avsikt är inte heller att skuldbelägga. Däremot tror vi att det är viktigt att lyfta frågan, att vi som friluftsmänniskor börjar resonera kring problematiken och aktivt försöka förändra våra livs- och konsumtionsmönster. Att vi är föregångare och genom vårt sätt att leva kan bidra till att bevara vår natur och vår planet för kommande generationer.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Aktivtfamiljeliv. Innehållet i podden är skapat av Aktivtfamiljeliv och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.