Martina Andersson, verksamhetsutvecklare och projektledare på Sysav Utveckling, (Sydskånes avfallsaktiebolag) berättar om den genomförbarhetsstudie som man nu startat med stöd från Energimyndigheten för att utreda möjligheterna till CCS vid avfallskraftvärmeverket i Malmö. Studien ska pågå till hösten 2024 och målet är att bidra till regionens utsläppsminskningar, som en kolsänka för regionen. Martina berättar också om målkonflikter, Lokal Färdplan Malmö 2030 och hopp och mod.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Granitor & Captimise. Innehållet i podden är skapat av Granitor & Captimise och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.