Karin Medin, vd för Söderenergi, samtalar med Sara Davidsson om investeringar i koldioxidneutral kraftvärmeproduktion genom CCS och lokal elproduktion. Karin berättar om bolagets anläggning för energiåtervinning som producerar både el och värme. Genom att bränna avfallsrester undviks metanutsläpp från deponier, positivt för både miljö och klimat. Hon diskuterar också målkonflikter – när blir avfall en resurs? Förbränning av plast är ett problem ur ett klimatperspektiv och orsakar stora fossila utsläpp.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Granitor & Captimise. Innehållet i podden är skapat av Granitor & Captimise och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.