If the thing you wanted was handed to you right now, you'd realise that the thing itself was never what you wanted.

What you wanted was the transformation that happens to you from doing the work to achieve that thing.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Kellie Fennell. Innehållet i podden är skapat av Kellie Fennell och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.