Mats Bohman intervjuar Hugo Malm grundare till Holma Folkhögskola som på kort tid blivit välkänd för kurser inom miljöområdet. Hugo funderar på svensk krisberedskap. Han menar att hålbarhets-och krisberedskapsfrågor ofta är samma sak. Genom att ändra språket när vi pratar kring ämnet kan stora synergier nås. Både när det kommer till att nå medborgare och höja beredskapen. Men också inom myndighetssamverkan. Här finns mycket klokskap att ta del av från en person som verkligen tänkt.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör krisledningspodden. Innehållet i podden är skapat av krisledningspodden och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.