SOPHIA سوفیا

SOPHIA سوفیا

سوفیا دانایی‌ست و آنکه سوفیا دارد، سوفی‌ است

سوفیا مجموعه‌ای‌ست از گفتگوهای شاهین نجفی با افراد متخصص در رشته‌های متفاوت

این گفتگوها برخوردی مفهومی با موضوعات مختلف از ورزش و هنر تا تاریخ فلسفه و سیاست است

سوفیا توسط رسانه‌ی دیالوگ تولید و پخش می‌شود.

“Sophia” is Wisdom and who has Sophia is a Sophist.

“Sophia” is a collection of discussions between “Shahin Najafi” and many experts in various fields.

These discussions are conceptual encounters with different topics, from sport and art to the history of philosophy and politics.

“Sophia” is produced and broadcasted by “DYALOGE MEDIA”. Support this podcast: https://anchor.fm/dyalogemedia/support

Antal avsnitt: 48

Senaste avsnittet:

En podcast av: Sophia

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sophia. Innehållet i podden är skapat av Sophia och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.