Remotion gives you the tools for video creation, but the rules of React stay the same. Ben interviews Jonny Burger, creator of Remotion, to talk about how developers can create videos programmatically using React.

Links

https://twitter.com/JNYBGR

https://www.remotion.dev

https://github.com/remotion-dev/remotion

https://www.remotion.dev/docs/three

https://www.remotion.dev/docs/player

Discord

Contact us

https://podrocket.logrocket.com/contact-us

@PodRocketpod

What does LogRocket do?

LogRocket combines frontend monitoring, product analytics, and session replay to help software teams deliver the ideal product experience. Try LogRocket for free today.

Special Guest: Jonny Burger.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör LogRocket . Innehållet i podden är skapat av LogRocket och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.