In this episode, Ben interviews Kyle Mathews, Founder and CTO of Gatsby. They cover v3, Functions, Gatsby Cloud, and Gatsby's goals for the future (including faster builds).

Links

https://www.gatsbyjs.com

https://twitter.com/kylemathews

https://www.gatsbyjs.com/products/cloud

https://www.gatsbyjs.com/products/concierge

https://blog.logrocket.com/whats-new-in-gatsby-3-0

https://www.gatsbyjs.com/docs/reference/functions

https://www.gatsbyjs.com/careers

Contact us

https://podrocket.logrocket.com/contact-us

@PodRocketpod

What does LogRocket do?

LogRocket combines frontend monitoring, product analytics, and session replay to help software teams deliver the ideal product experience. Try LogRocket for free today.

Special Guest: Kyle Mathews.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör LogRocket . Innehållet i podden är skapat av LogRocket och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.