We will dive into LLMs for our fifth season, from understanding the internals to the risks of using them and everything in between. While we’re at it, we’ll be enjoying our morning brew.In this session, we interviewed Yaron Singer, CEO of Robust Intelligence, Professor of Computer Science at Harvard University, and guest of Data Brew Season 3 (our first repeat guest!). In this session, we discuss generative AI, the trends toward embracing LLMs, and how the surface area for vulnera...

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Databricks. Innehållet i podden är skapat av Databricks och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.