We will dive into LLMs for our fifth season, from understanding the internals to the risks of using them and everything in between. While we’re at it, we’ll be enjoying our morning brew.In this session, we interviewed Omar Khattab - Computer Science Ph.D. Student at Stanford, creator of DSP (Demonstrate–Search–Predict Framework), to discuss DSP, common applications, and the future of NLP.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Databricks. Innehållet i podden är skapat av Databricks och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.