آلیس مثل یک جهانگرد کوچولو به سراغ کشف جهان می رود در این مسیر با گنجشکی که جیک جیک می کند آشنا می شود، این پرنده که لانه ای هم دارد  وجهی تازه از دیدن جهان می شود... شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی: امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

#مشاهده_گری_فعال

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Alica Alica. Innehållet i podden är skapat av Alica Alica och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.