Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. Elin Björkman, rådgivare för idéburna aktörer och Annika Rosbring på Stockholms stad berättar om hur IOP fungerar i praktiken, och exempel på verksamheter som drivs genom IOP. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Skyddsvärnet - anno 1910. Innehållet i podden är skapat av Skyddsvärnet - anno 1910 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.