Idéburen välfärd
Avsnitt

BONUSMATERIAL: Ung inlåst - Med rättigheter och möjligheter (ljudbok)

Denna handbok riktar sig till dig som är placerad på ett statligt ungdomshem. Boken är skriven av Olle Eriksson som är journalist och Jonas Klinteberg som har varit placerad både på ungdomshem och i fängelse. /// År 2018 startades Skyddsvärnets projekt Ung Inlåst med stöd av Arvsfonden. Projektledarna Jonas Klinteberg och Olle Eriksson har under två års tid arbetat med att ta fram en handbok som är skriven tillsammans med deltagarna i samarbete med tre SiS-ungdomshem. Handboken ska hjälpa frihetsberövade ungdomar att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter man har och vilken typ av hjälp och stöd man kan få. Här kan du lyssna på handboken. Handboken kan även laddas ned för läsning på www.skyddsvarnet.se/ung-inlast-handbok

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Skyddsvärnet - anno 1910. Innehållet i podden är skapat av Skyddsvärnet - anno 1910 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.